ASNÆS ANTENNEFORENING

Afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Udsat indtil nærmere afklaring af virus situationen


Dagsordenen:

1.       Valg af dirigent.

2.       Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3.       Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4.       Behandling af indkomne forslag.

5.       Forslag til takstblad fremlægges til godkendelse.

6.       Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

7.       Eventuelt.

 

Forslag til generalforsamlingen må være indgivet til formanden skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Postadresse: Esterhøjvej 30, 4550 Asnæs.

E-mail:bko@asnaes-antenne.dk

Ikke rettidigt indkomne forslag behandles under eventuelt og kan ikke gøres til genstand for afstemning.

Det skal bemærkes, at stemmeafgivning i henhold til vedtægternes § 7 skal afgives personligt, det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Cookies

Kontakt

Bo Kjærsgaard Olsen
Formand

Email: aaf@asnaes-antenne.dk
Kontakt bestyrelsen på: 24 22 15 17 mellem 17 og 19


Kontingent

Foreningsadministration
Dansk Kabel TV
Tlf.: 7695 8408
Mandag til fredag 09.00-15.00
eller på E-mail
Email: asnaesaf@danskkabeltv.dk


Fejlmelding

TV-signal: Dansk Kabel TV
Tlf: 55 37 71 15

Internet & Telefoni: YouSee
Tlf. 70 70 40 40